Η περιφερική ιριδοτομή με Yag Laser είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με γλαύκωμα κλειστής γωνίας, ή ως προληπτικό μέτρο σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν γλαύκωμα κλειστής γωνίας (οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας). Η γωνία αυτή βρίσκεται μεταξύ της ίριδας και της εσωτερικής επιφάνειας του κερατοειδούς και είναι ιδιαίτερα σημαντική ανατομικά, καθώς σε αυτό το σημείο του οφθαλμού βρίσκεται το κανάλι παροχέτευσης τους υδατοειδούς υγρού. Σε περιπτώσεις ασθενών στους οποίους για ανατομικούς λόγους η γωνία αυτή είναι στενή, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος η γωνία αυτή να κλείσει και να διακοπεί η παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Επειδή το υγρό αυτό δεν μπορεί να παροχετευθεί, η πίεση στον οφθαλμό αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη του οπτικού νεύρου.

Με τη laser περιφερική ιριδοτομή, χρησιμοποιούμε ενέργεια ακτίνων laser για να δημιουργήσουμε μια μικρή οπή στην περιφέρεια της ίριδας.

Ποια είναι τα οφέλη της θεραπείας

Με τη θεραπεία αυτή, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος γλαυκώματος κλειστής γωνίας και αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης. Εάν η επέμβαση αυτή πραγματοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο, τότε υπάρχει μια πιθανότητα 66% – 75% να αποφευχθεί το γλαύκωμα. Εάν η επέμβαση πραγματοποιηθεί αργότερα, τότε πιθανόν να βοηθήσει στο να επιβραδύνει ή και να σταματήσει την επιδείνωση του γλαυκώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να χρειαστεί και φαρμακολογική ή χειρουργική θεραπεία.

Πιθανές παρενέργειες ή επιπλοκές

Γενικά, η περιφερική ιριδοτομή με laser είναι μια επέμβαση πολύ χαμηλού κινδύνου. Η πιο πιθανή παρενέργεια είναι μια παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει από ώρες έως εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθεί τοπική θεραπευτική αγωγή (κολλύριο) παροδικά.

Επίσης μπορεί να παρουσιαστεί φλεγμονή και στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να χορηγηθούν αντιφλεγμονώδεις σταγόνες.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μια μικρή αιμορραγία η οποία υποχωρεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, θα πρέπει να έχουν σε μια πρόσφατη εξέταση αίματος INR λιγότερο από 3.

Εναλλακτικές θεραπείες

Εάν συνυπάρχει καταρράκτης, τότε το χειρουργείο του καταρράκτη είναι μια πολύ καλή εναλλακτική θεραπεία και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας συγκριτικά με την laser περιφερική ιριδοτομή.