Εν τω βάθει σκληρεκτομή για την θεραπεία γλαυκώματος (Deep Sclerectomy)

 

Εισαγωγή

Η εν τω βάθει σκληρεκτομή ανήκει στις μη διατιτραίνουσες επεμβάσεις γλαυκώματος (nonpenetrating glaucoma surgery). Η τεχνική αυτή ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1990.

 

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ασθένεια, όπου η πίεση μέσα στον οφθαλμό προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο το οποίο μεταφέρει την αίσθηση της όρασης από το μάτι στον εγκέφαλο.

 

Θεραπείες

Υπάρχουν πολλοί τύποι γλαυκώματος, αλλά όλες οι θεραπείες στοχεύουν στη μείωση της πίεσης μέσα στον οφθαλμό σε πιο ασφαλή επίπεδα.

 

Ανάλογα με την περίπτωση υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτύχουμε αυτήν τη μείωση της πίεσης. Στους περισσότερους ασθενείς, η χρήση σταγόνων είναι αρκετή για να ελέγξουμε την πίεση. Ένας μικρός αριθμός ασθενών θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

 

Τεχνική

Στην εν τω βάθει σκληρεκτομή, δημιουργούμε μια μεμβράνη διήθησης  δια μέσου της οποίας γίνεται παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού έξω από τον οφθαλμό και κατά συνέπεια ελαττώνεται η ενδοφθάλμια πίεση.

 

Εικόνα 1: το υδατοειδές υγρό παροχετεύεται διαμέσου της μεμβράνης (TDM) στο ενδοσκληρικό ρεζερβουάρ και κατόπιν κάτω από τον επιπεφυκότα (διηθητική φυσαλίδα, bleb).

1: Διηθητική μεμβράνη (τραμπεκουλο-δεσκεμέτειος μεμβράνη TDM)

2: Ενδοσκληρικό ρεζερβουάρ

3: Διηθητική φυσαλίδα (bleb)


Εικόνα 2: OCT τομογραφία προσθίου ημιμορίου οφθαλμού ασθενούς που υποβλήθηκε σε επέμβαση εν τω βάθει σκληρεκτομής (εικόνα από το προσωπικό μας αρχείο επεμβάσεων).

 

Πλεονεκτήματα

Συγκριτικά με την τραμπεκουλεκτομή, η τεχνική αυτή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα όπως:

  • Είναι μια λιγότερο τραυματική τεχνική και μια πιο ‘εκλεπτυσμένη’ χειρουργική επέμβαση.
  • Αποφεύγουμε την απότομη μείωση της πίεσης καθώς και μεγάλου εύρους διακυμάνσεις της πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης καθώς και κατά τις πρώτες μέρες αμέσως μετά την επέμβαση.
  • Καλύτερη μετεγχειρητική πορεία.
  • Πιο ασφαλής τεχνική συγκριτικά με την τραμπεκουλεκτομή.
  • Αποτελεί μια πιο σύγχρονη τεχνική.

Πριν την επέμβαση

Θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε κάποιον σύνοδο την ημέρα της επέμβασης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε στο σπίτι σας.

Έως την ημέρα της επέμβασης πρέπει να συνεχίσετε την χρήση των αντιγλαυκωματικών σταγόνων.

Εάν λαμβάνετε αντιπηκτική αγωγή, θα πρέπει να γίνει μέτρηση του INR την τελευταία εβδομάδα πριν την επέμβαση.

 

Την ημέρα της επέμβασης 

Η επέμβαση πραγματοποιείται ως χειρουργείο 1 ημέρας και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του αμέσως μετά το χειρουργείο.

Γίνεται με την χρήση τοπικής/περιοχικής αναισθησίας αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό γενική αναισθησία εάν ζητηθεί από τον ασθενή.

Στην περίπτωση όπου το χειρουργείο πραγματοποιηθεί υπό τοπική/περιοχική αναισθησία, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει τροφή έως και 4 ώρες πριν την επέμβαση. Η κατανάλωση υγρών πριν την επέμβαση μπορεί να γίνει κανονικά.

Συνεχίστε τη λήψη της φαρμακευτικής σας αγωγής (χάπια) καθώς και τις αντιγλαυκωματικές σταγόνες κανονικά (πριν την επέμβαση), εκτός εάν σας δοθούν άλλες οδηγίες.

Μην χρησιμοποιήσετε μέικ απ.

 

Πως πραγματοποιείται η επέμβαση;

 

Αναισθησία 

Γίνεται αρχικά ενστάλαξη σταγόνων και στη συνέχεια γίνεται έγχυση του αναισθητικού γύρω από τον οφθαλμό.

 

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου 

Πραγματοποιείται με τον ασθενή σε ύπτια θέση.

Η επέμβαση πραγματοποιείται κάτω από μικροσκόπιο και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ειδικού τύπου διηθητικής μεμβράνης έπειτα από την αφαίρεση μέρους του σκληρού χιτώνα (η άσπρη στοιβάδα του οφθαλμού).

Στη συνέχεια το υδατοειδές υγρό μπορεί να παροχετεύεται αργά δια μέσου της μεμβράνης και η ενδοφθάλμια πίεση ελαττώνεται.

Επίσης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου γίνεται η χρήση μιας ειδικής ουσίας που λέγεται Μιτομυκίνη C, η οποία προλαμβάνει ή ελαττώνει την δημιουργία ινώδους ιστού.

 

Μετά το χειρουργείο

Μπορείτε να καταναλώσετε τροφή και υγρά.

Θα σας χορηγηθούν αντιφλεγμονώδεις κορτικοστεροειδείς σταγόνες.

 

Συνοπτικά: Η Εν τω βάθει σκληρεκτομή αποτελεί μια πιο σύγχρονη τεχνική συγκριτικά με την κλασσική επέμβαση της τραμπεκουλεκτομής, με παρόμοια αποτελεσματικότητα και με πολλά πλεονεκτήματα.