Κλινικές ενδείξεις για τη χρήση του SLT

Το γλαύκωμα συνήθως θεραπεύεται επιτυχώς με τη χρήση κολλυρίων που ελαττώνουν την ενδοφθάλμια πίεση. Εάν τα κολλύρια δεν είναι αποτελεσματικά, τότε μπορούμε να καταφύγουμε στη χρήση laser ή σε χειρουργικές επεμβάσεις ώστε να ελέγξουμε την πίεση και να σταματήσουμε την επιδείνωση της όρασης. Η φαρμακευτική αγωγή καθώς και η χειρουργική θεραπεία στοχεύουν:

  • Στο να μειώσουν την ποσότητα του υγρού που παράγεται από τα κύτταρα που παράγουν το υγρό.
  • Στο να διευκολύνουν την παροχέτευση του υγρού από τον οφθαλμό.

Το SLT είναι μια επιλογή για την ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς που έχουν γλαύκωμα ανοικτής γωνίας σε πρώιμα στάδια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή ή ως εναλλακτική θεραπεία όταν τα κολλύρια δεν μπορούν να ελαττώσουν την ενδοφθάλμια πίεση. Είναι μια ευέλικτη μορφή θεραπείας και μπορεί να επαναληφθεί εάν κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως με την περίπτωση του κάθε ασθενούς.

Πως λειτουργεί

Το trabecular meshwork βρίσκεται κατά μήκος της περιφέρειας της ίριδας, στη γωνία ανάμεσα στον κερατοειδή και την ίριδα και είναι το σημείο από όπου το υδατοειδες υγρό παροχετεύεται από τον οφθαλμό. Το laser στοχεύει απευθείας στο trabeculum για να βελτιώσει την παροχέτευση. Το SLT χρησιμοποιεί βραχύχρονους παλμούς laser σχετικά χαμηλής ενέργειας, για να στοχεύσει μόνο τα υψηλά σε περιεκτικότητα μελανίνης κύτταρα στο κανάλι της παροχέτευσης. Οι δομές γύρω από αυτά τα κύτταρα δεν επηρεάζονται. Αυτό το ήπιο laser ενεργοποιεί μια αντίδραση από τον οργανισμό, όπου τα λευκά αιμοσφαίρια στρατολογούνται και απελευθερώνονται ώστε να καθαρίσουν το trabeculum και να απομακρύνουν τα παθολογικά κύτταρα, έτσι ώστε να ανακατασκευαστεί το δίκτυο των δοκίδων και να ξεκινήσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ξανά και να μειωθεί έτσι η ενδοφθάλμια πίεση.

Ωφέλη

Το SLT μπορεί να προκαλέσει ικανοποιητική ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αποφεύγοντας τις παρενέργειες και τη δυσκολία που μπορεί να έχει η χρήση κολλυρίων. Αυτή η θεραπεία είναι καταλληλη ιδιαίτερα για ασθενείς που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα κολλύρια τους σωστά, ή που έχουν παρουσιάσει κάποια δυσανεξία στα κολλύρια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τα κολλύρια για να ελαττώσει ακόμη περισσότερο την πιεση.